Juha Uusivirta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Juha Uusivirta

Juha Uusivirta

Kuva: Tapio Romppainen

Perjantai 5.7.2013

Aattoseurat 18:00

Kaupunginjohtaja Juha Uusivirta

 

Hyvät seuravieraat, arvoisa körttikansa

 

Herättäjäjuhlat Haapajärvellä ovat alkaneet. Tervetuloa myös Haapajärven kaupungin puolesta.

 

Juhlaorganisaatio toimikuntineen ja talkoolaisineen on tehnyt kolmatta vuotta ahkeraa ja pyyteetöntä työtään. Haapajärven kaupungin puolesta minulla on ilo lausua juhlien valmistelutyöhön osallistuneille mitä lämpimimmät kiitokset. Olette luoneet herättäjäjuhlille erinomaiset puitteet. Kiitos hyvästä yhteistyöstä myös kaupungin järjestelykumppaniorganisaatioille Herättäjä-Yhdistykselle ja Haapajärven seurakunnalle.

 

Juhlien järjestäminen on yhdistänyt paikkakuntalaisia ja lisännyt yhteisöllisyyttä. Monet haapajärviset ovat halunneet osallistua eri tavoin juhlien järjestelyihin ja varainhankintaan. Juhlajärjestelyissä on saatu uusia tuttavuuksia ja luotu ystävyyssuhteita.

 

Haapajärven herättäjäjuhlat ovat kuitenkin myös koko Kalajokilaakson ja lähialueen järjestämät juhlat. Ystävät naapurikunnistamme ja alueeltamme ovat ottaneet osaa juhlavalmisteluihin ja he myös osallistuvat juhlien aikana talkoolaisina erilaisiin tehtäviin.

 

Kalajokilaaksosta kumpuaa myös Siionin virsi 173. Virren kolmannessa säkeistössä lauletaan:

”Hän vaikka on näin pyhä, suuri, Ja valtias taivaan ja maan. Ei hylkää hän lastansa halvintakaan, Vaan suojansa antaa kuin muuri. Näin hellintä hoitoa saan.”

 

Elämme hyvinvointivaltiossa ja sen hoidossa. Enemmistö meistä haluaa myös pitää hyvinvointivaltiosta kiinni jatkossakin ja säilyttää sen palvelut. Kuitenkin hyvinvointi on luonut pahoinvointiakin eri muodoissaan. Lasten huostaanotot lisääntyvät jatkuvasti, päihde- ja mielenterveysongelmat jatkavat kasvuaan. Puhutaan nuorten syrjäytymisestä ja heitteillä olevista vanhuksista. Hyvinvointivaltio kasvattaa palvelujaan voittaakseen erilaisia inhimillisiä ongelmia, mutta ongelmat näyttävät pakenevan edeltä ja voittavan uutta alaa.  Ehkä hyvinvointivaltion onnahtelu muistuttaa meitä osaltaan inhmillisen toiminnan rajallisuudesta ja siitä, että oikea turvamme on Herra, joka ei hylkää meitä ”vaan suojansa antaa kuin muuri”.

 

Samaa sanomaa kantaa osaltaan samaisen virren neljäskin säkeistö: ”En pelkää siis vaarojen matkaa, Hän silloinkin kantaa ja vie. Kun polku on synkeä, kaita ja on tie. Voin kanssansa taivalta jatkaa. Hän vastakin auttava lie.”

 

Haapajärvelläkin aikojen tiet ja polut ovat vieneet erilaisia reittejä. Tasavallan ensimmäinen presidentti eli lapsuusvuosiaan seura-alueen läheisyydessä. Tänä päivänä meitä Haapajärvellä muistuttaa K.J. Ståhlbergista paikkakunnalla oleva lapsuudenkotimuseo. Museo on hyvä tutustumiskohde seurojen väliaikoina.

 

Haapajärvellä on eletty myös körttiläisyyden vaiheita vahvasti. Paavo Ruotsalaisen puhujamatkat Pohjanmaalle kulkivat usein Haapajärven kautta. Ukkojen aika 1800-luvun loppupuoliskolla oli läsnä erityisesti Autiorannalla - Haapajärven körttiläisyyden ytimessä. Haapajärven ensimmäiset ja edelliset herättäjäjuhlat olivat lähes sata vuotta sitten Kontiolan talon pihapiirissä Oksavalla.

 

Sotavuosistakin haapajärviset selvisivät, vaikka aineelliset ja inhimilliset menetykset olivat valtavia.   Suomalaisten maaseutupaikkakuntien tapaan teollistuminen saapui Haapajärvelle 1950-luvulta lähtien. Vuosisadan – eli 1900 -luvun - lopussa jo kolmannes haapajärvisestä työvoimasta työskenteli teollisuuden ammateissa. Myös palvelusektori oli kehittynyt ja puolet työvoimasta työskentelee kaupan, liike-elämän ja julkisen sektorin palveluksessa. Mutta Haapajärvi on myös maaseutukaupunki. Maatalous ja maaseutu ovat vahvaa haapajärvistä perustaa.

 

 

Tämän päivän Haapajärvi jatkaa teitä ja polkuja aikaisempien sukupolvien tavoin. Tekee omat ratkaisut ja rakentaa työllään tulevaisuutta tuleville polville. Kaupungin tämän päivän haasteita on väestökehityksen kääntäminen positiiviseksi elinkeinoelämää kehittämällä ja työpaikkoja luomalla. Suomalaista ja Haapajärvenkin kunnallishallintoa ravistellaan uuden ajan hankkeilla. Kuntarakenteita uudistetaan ja kuntia pyritään yhdistämään. Suurinta kunnallishallinnon palvelusektoria, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, on kevään aikana rukattu uuteen kuosiin kovalla tohinalla. Lopputulos ei ole vielä selvillä yksityiskohtiaan myöten. Lähivuosina tulemme näkemään kyseisten kunnallishallinnon uudistusten toteutuksen ja tulokset myös täällä Kalajokilaaksossa.

 

Yksittäisten ihmisten elämän vaiheissa ja organisaatioidenkin tulevaisuushankkeissa on hyvä muistaa ihmiselämän tärkeimmät asiat ja perusta. Niistä meitä muistuttavat muun muassa kalajokilaaksolaisten Siionin virren 173 toinen ja viimeinen eli kuudes säkeistö, jotka haluan lukea lopuksi: ”Hän Herramme, kuoleman alta On noussut ja voittanut se. Työn täytti hän puolesta syntisien. On hänellä voima ja valta Ja kirkkaus ihmeellinen.

 

Soi virteni, kiitosta Herran. Hän aivan on ihmeellinen. Kun suurinta syntistä armahtaen Hän, laupias lahjana kerran Suo rauhansa taivaallisen.”

 

 

 


pdf liite

Juha Uusivirran seurapuhe