György Luptak
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

György Luptak

 

 

Hyvät Ystävät! Sisaret ja Veljet! Kedves Barátok és Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Unkarin evankelisluterilaisen kirkon Lähetystyön ja evankelioimisen lautakunnan puheenjohtajana haluaisin kertoa teille kirkkokunnassamme tekeillä olevan työn haasteista.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélizációs és Missziói Bizottsága elnökeként vagyok itt és szeretettel köszöntelek Titeket, itt élő és dolgozó magyar Testvéreimet! Otthoni egyházunk népszámlálás utáni helyzetéről fogok most szólni. Arról, hogy a változások, milyen új kihívások elé állították egyházunkat de a magyarországi keresztyénséget is. Finnül folytatom, hallgassátok szeretettel!

Unkarin luterilainen kirkko on pieni. Maamme lähes kymmenestä miljoonasta asukkaasta suunnilleen kolme prosenttia kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon.

Viime aikoina lähetystyö on noussut taas esille. Syynä on se, että viimeisen väestölaskennan tulokset järisyttivät kirkkokuntaamme. Vuonna 2001 kysyttiin Unkarissa ihmisiltä ensimmäistä kertaa, mihin uskontokuntaan he kuuluvat. Tähän kysymykseen ei ole pakollista vastata. Yllättävää oli, että vuonna 2001 väestöstä 75 prosenttia ilmoitti kuitenkin, mihin kirkkokuntaan kuuluu tai mihin liittyy. Silloin 304 tuhatta ihmistä tunnusti olevansa evankelisluterilainen.

Kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 2011, kirkkokuntiin kuuluvien lukumäärä putosi huomattavasti jokaisen kirkkokunnan kohdalla. Evankelisluterilaisten lukumäärä on nyt 214 tuhatta. Tämä ei tarkoita tietenkään, että 90 tuhatta ihmistä hävisi johonkin, todennäköisesti nämä ”hävinneet” ihmiset eivät vain enää tunnustaneet olevansa evankelisluterilaisia. Yksi tehtävistämme on siis näiden ”hävinneiden” etsiminen.

Yksi haaste on myös se, että Unkarissakin on alkanut työvoiman liikkuminen. Aikaisemmin se oli aika harvinaista, koska unkarilaiset eivät muuta mielellään muualle. Yhä vähemmän ihmisiä tekee työtä maataloudessa. Tämän takia yhä vähemmän ihmisiä haluaa jäädä kyliin ja yhä enemmän ihmisiä muuttuu suurkaupunkiin.

Maaseutuseurakunnissamme vähenee evankelisluterilaisten lukumäärä, kun taas heidän lukumääränsä nousee sellaisissa kaupungeissa, joissa tähän asti on ollut vähän evankelisluterilaisia. Tämäkin ilmiö kannustaa kirkkokuntaamme harkitsemaan nykyistä rakennettaan ja lujittamaan sitä niissä paikoissa, missä se on tarpeellista.

Lähetystyömme teologinen pohja on edelleenkin Jeesuksen lähetyskäsky. Ihminen sopii lähetystyöhön, kun hänellä on Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Tämän tuntemisen voimme saavuttaa vain kuuntelemalla tai lukemalla Jumalan sanaa. Siksi ei voi kuvitella lähetystyötä eikä uudistumista ilman Jumalan sanaa. Tiedämme, että usko on kuuloa! Jeesus Kristus on nykypäivänäkin ratkaisu, Häntä tarvitsee nytkin sekä yksilö että yhteiskunta.

Siksi ei voi kuvitella kirkkokuntamme uudistumista eikä muuttumista ilman puhtaan evankeliumin julistusta. Kaikkien pastoreidemme kutsumuksena on ensinnäkin lähetystyö. Uskontotunnilla, hautajaisissa, häissä, diakonipalveluksessa ja henkilökohtaisissa keskusteluissa, samoin kuin saarnastuolissa, tehtävämme on sama: ilosanoman levittäminen niiden joukossa, jotka elävät ilman Kristusta.

Pyrimme muodostamaan koko kirkkopalveluksemme sillä tavoin, että kaikilla alueilla olisivat esillä evankeliumin levittäminen ja lähetystyö. Tarvitsemme Jeesuksen pelastavaa rakkautta, niin että se olisi läsnä kirkkokunnan kaikessa toiminnassa Kristuksen seuraajien kautta, lapsi- ja nuorisotyöstä alkaen vanhojen ja kuolevien hoitoon asti. ”Jokainen kirkkokunta, josta loppuu lähetystyön into ja rohkeus, muuttuu hampaattomaksi vanhaksi leijonaksi...” – sanoi Zoltán Túróczy, entinen piispamme.

Olemme sitä mieltä, että pelkästään rakenteen muuttaminen ei riitä. Ensisijainen tavoitteemme on se, että kirkkokuntamme muuttuisi leveäksi lähetystyön seurakuntaverkoksi! ”Lähetystyö tulee todeksi vasta silloin, kun kirkkokunta vaihtoehtoisena elämänmuotona on sisäistänyt evankeliumin laajat pyrkimykset siinä kulttuurissa, johon Jumala sen on sijoittanut. Näin haaste koskee kyseessä olevan kulttuurin ydintä.” – kirjoittaa amerikkalainen teologian professori (M. Goheen)

Olemme asettaneet itsellemme seuraavia tavoitteita:

  • vahvistaa kirkkokunnan jäseniä ja seurakuntia;
  • ulottua reuna-alueella oleviin ja puhutella heitä;
  • edesauttaa uusien seurakuntien perustamista.

Tämän kolmen tavoitteen toteuttamiseksi suunnittelemme muutoksia. Mainitsen vain muutamia: tähän asti kirkkokunnan keskustassa ei ole ollut lähetystyön osastoa, tästä lähtien se tulee olemaan. Lähetystyöstä vastaavat maa-, piiri- ja hiippakuntapastorit tulevat tekemään työtä niissä lähetystyöryhmissä, jotka perustetaan jokaiseen lääniin.

Vahvistamme lähetystyöinstituutioitamme ja parannamme esiintymistämme mediassa. Vahvistamme olemassa olevia lähetystyön muotoja ja perustamme lähetystyökeskuksen romaneja varten. Evankelisessa teologisessa yliopistossa tullaan opettamaan lähetystyötä, järjestämme sielunhoidon opiskeluun ja käytännön harjoitteluun tilat, sekä vahvistamme nuorisolähetystyötä kouluissamme.

Heikot seurakunnat saavat vielä yhden mahdollisuuden, niin kuin Jeesuskin sanoo Luukkaan evankeliumissa: ”... minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää”. Eli viimeiseksi haluaisimme liittää kirkkokuntamme maailman herätysliikkeisiin...

Uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaan valmistumme muutaman vuoden pituisella evankelioimisen kampanjalla. Sanan kirkkokunnassa joutukoon Jumalan sana jokaiselle ihmiselle!

Että emme vain haaveksisi, suunnitelmiemme toteuttamiseksi pyydämme suomalaisten evankelisluterilaisten sisarustemme rukoilevaa rakkautta ja Herramme siunausta!

 


pdf liite

Puhe. György Luptak.