Siionin virsien uudistus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Siionin virsien uudistus

Tiedote 2014.

 

TIEDOTUSTILAISUUS LAPUAN HERÄTTÄJÄJUHLILLA

Perjantaina 4.7.2014 klo 13.00 – 14.00

Syntinenkin veisata saa!

 

Siionin virret ovat körttiläisen seuraliikkeen keskeinen kivijalka. Vuonna 2006 tehty käyttötutkimus osoittaa, että vain osa tästä 314 virren kivijalasta on käytössä. Tutkimuksen mukaan kokoelman eniten veisatut 157 virttä eli kokoelman enemmän veisattu puolikas kattaa peräti n. 90 % seuroissa ja muissa tilaisuuksissa veisattavista virsistä. Siionin virsien uudistuksessa on tarkoitus muokata kokoelmaa siten, ettei ainakaan yhteiskunnan ja kielen alituisen muuttumisen takia Siionin virsien tärkeä sanoma jäisi mustien kansien sisässä olevaksi ”museoksi”, joka on vain harvojen käytössä.

 

Kielen lisäksi tekstien kohdalla mietitään myös virsien sisältöä. Kokoelmaa on uudistettu kahdesti aiemmin historian saatossa. Wilhelmi Malmivaara uudisti kokoelman vuonna 1893 ja Jaakko Haavion johdolla kokoelma uudistui nykyiseen asuunsa 1971. Vuonna 2005 kokoelmaan liitettiin lisävihko. Näiden uudistusten myötä kokoelmasta on tippunut pois lukuisia virsiä, monet virret ovat lyhentyneet tai ne on jaettu useampiin osiin ja virsiin on tullut myös sisällöllisiä muutoksia. Meneillään olevassa uudistuksessa katsotaan virsien kaikkia aiempia vaiheita.  Uudistajat pohtivat myös, ovatko aiemmissa uudistuksissa vähemmän puhutteleviksi koetut ja siksi poistetut tai muokatut ajatukset mahdollisesti enemmän puhuttelevia tänä päivänä, ja siksi palauttamisen arvoisia.

 

Siionin virsien sävelmistö on kokenut vain pieniä muutoksia eri uudistusten yhteydessä. Nyt käynnissä olevassa työskentelyssä pyritään vahvistamaan körttiläisen seuraliikkeen veisuuperinnettä tuomalla sävelmistöön entistä enemmän tämän kansanliikkeen keskuudessa syntyneitä virsitoisintoja. Toisinnot tarkoittavat sävelmiä, jotka ovat alun perin saksalaisista tai ruotsalaisista virsikoraaleista kansan suussa muokkautuneita versioita.

 

Uudistuksen tekstimuokkauksia tekee kahdeksan runoilijan ryhmä yhteistyössä neljän hengen tekstijaoston kanssa. Sävelmäjaostossa on viisi jäsentä. Prosessissa olevista virsistä palautetta pyydetään erikseen kutsutulta n. 25 hengen palauteryhmältä sekä Herättäjä-Yhdistyksen työntekijöiltä ja hallituksen jäseniltä. Myös kenen tahansa veisaajan on mahdollista antaa ehdotuksista palautetta.

 

Uudistustyötä on esitelty avoimesti Hengellisessä Kuukauslehdessä, Herättäjä-Yhdistyksen verkkosivuilla sekä eri puolilla maata järjestetyissä tilaisuuksissa. Palaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä ja myös monet, joilla on ollut ennakkoluuloja työskentelyä kohtaan, ovat kertoneet huojentuneensa nähdessään työskentelyn tuloksia.

 

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt tähän mennessä jo 23 ehdotusta, jotka on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla (http://www.h-y.fi/1542-ehdotuksia). Ehdotukset ovat vapaasti tulostettavissa kokeiltaviksi seuroissa ja veisuissa. Niistä pyydetään edelleen antamaan palautetta, joka huomioidaan uudistuksen loppuvaiheessa. Alustavan aikataulun mukaan Siionin virsien uusi laitos otetaan käyttöön vuonna 2017.

 

Lisätietoja:

Kalle Hiltunen, tekstijaoston sihteeri, p. 040 577 9195, **@** 

Samuli Korkalainen, sävelmäjaoston sihteeri, p. 050 358 0382, **@**


pdf liite

Tiedote Siionin virsien uudistuksesta. Tiedotustilaisuus perjantaina klo 13.00.