Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous 4.7.2014
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokous 4.7.2014

Kuva: Benjam Pöntinen

 

Osallistujaennätys Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa 4.7.2014

 

Herättäjä-Yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Lapualla perjantaina iltapäivällä. Kokoukseen osallistui ennätykselliset 670 yhdistyksen jäsentä, kun aiempina vuosina vuosikokoukseen on osallistunut vain noin 120 jäsentä.

 

Kokouksen avauspuheenvuorossaan yhdistyksen puheenjohtaja, rehtori Jukka Hautala iloitsi osallistumisinnokkuudesta ja sen syitä. ”Viime vuosi Haapajärven juhlista lähtien pitänyt sisällään tavallista enemmän haastamista, keskustelua ja pohdintaa koskien Herättäjä-Yhdistyksen linjaa ja nykyherännäisyyden tilaa”, Hautala totesi. Tällainen pohdinta ja keskustelu ajoittuu Hautalan mukaan ymmärrettävästi ajankohtaan jolloin yhdistys on äskettäin hyväksynyt uudet säännöt ja tulevaisuusasiakirja 2020:n.

 

Heinäkuussa 2013 uudistetuissa yhdistyksen säännöissä yhdistyksen tarkoitus määritellään näin: ”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hengellisen elämän hoitamiseksi rohkaisten ihmisiä elämään kristittyinä. Yhdistys toimii Raamatun, Suomen evankelis-luterilaisen [kirkon] tunnustuksen ja kirkkojärjestyksen mukaan herännäisyyden hengessä.” Hautala toteaa Herättäjä-Yhdistyksen sitovan itsensä kirkon tunnustukseen ja kirkkojärjestykseen. ”Tämä sisältää ajatuksen siitä, ettei liikkeellä ole omaa oppia eikä muutakaan erityistä ilmoitusta. Evankeliumi, oppi, sakramentit ja virka ovat kirkon omaisuutta. Yhdistyksen tehtävänä on rohkaista ihmisiä elämään kristittyinä”, sanoi Hautala, ja totesi Vilhelmi Malmivaara linjan ”jyrkästä kirkollisuudesta” jatkuvan tähän päivään kohtalaisen selkeänä.  

 

Herättäjä-Yhdistyksen tulevaisuudetta miettiessään Hautala viittasi yhdistyksen paikallisosastojen toimintakertomuksiin vuonna 2013 kirjoitetuista huolenaiheista. Ongelmiksi koetaan väen vanheneminen ja harveneminen, nuorten ja työikäisten puuttuminen seuroista ja se, että uusia ihmisiä on vaikea saada paikallisosaston vastuunkantoon mukaan. Hautalan mukaan hyvä lähtökohta vastausten etsimiselle näihin huoliin on tammikuussa 2014 hyväksytty Tulevaisuusasiakirja 2020. Tavoitteena on tehdä herännäisyydestä ”kokonaisvaltaisesta kristinuskon tulkinnastaan tunnettu kansankirkollinen liike”.

 

Herättäjä-Yhdistyksen vuoden 2013 tilinpäätöksen tulos oli alijäämäinen -225 264 euroa. Herättäjä-Yhdistyksen vuositulokselle on tyypillistä isot tuloksen vaihtelut. Alijäämäiseen tulokseen vaikuttivat toiminnasta saatavien tulojen odotettua heikompi toteutuminen ja yleinen kustannustason nousu. Herättäjä-Yhdistys sai yhden testamenttilahjoituksen tilikauden aikana. Herättäjä-Yhdistyksen omavaraisuusaste on 78 %. Yhdistys rahoittaa toimintansa pääosin kolehti- ja lahjoitusvaroin. Yhdistyksen vuosibudjetti oli 2 milj. euroa ja yhdistyksen toiminnasta ulkopuolisten avustusten määrä oli viime tilikaudella 5 %

 

Hallituksen jäsenten valinnasta käytettiin eniten puheenvuoroja ja vilkkainta keskustelua. Vaalienvalmistelu-toimikunta esitti vuosikokouksilla jatkavina jäseninä rehtori Jukka Hautalaa Ylivieskasta, opiskelija Eetu Muilua Helsingistä ja rovasti Raili Pursiaista Nilsiästä. Kokouksessa ehdotettiin hallitukseen yrityskonsultti Olavi Kettusta Kuusankoskelta, kouluttaja Esa Hietanivaa Lahdesta ja maanviljelijä Jouko Kukkosta Keiteleeltä. Päädyttiin äänestykseen.

 

Ääntenlaskenta kesti tunnin, mutta tulosta odoteltiin hyvässä tunnelmassa veisaten ja keskustellen. Hallitukseen valittiin Jukka Hautala (588 ääntä), Eetu Muilu (568 ääntä) ja Olavi Kettunen (309 ääntä). Täpärästi valitsematta jäi Raili Pursiainen 304 äänellä. Esa Hietaniva keräsi 36 ääntä ja Jouko Kukkonen 42 ääntä.  

 

Lisätietoja: Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen, p. 050 337 1535, **@** ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja, rehtori Jukka Hautala, p. 050 344 2796, **@**

 


pdf liite

Tiedote vuosikokouksesta 4.7.2014