Kari Nenonen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kari Nenonen

Lataa puhe pdf-muodossa tästä.

 

Hyvät herättäjäjuhlien osallistujat, arvoisa körttikansa. Minulla on kunnia toivottaa Teidät sekä iloinen ja laulava juhlanne tervetulleeksi Vantaalle.

Herättäjäjuhlien teema ”Kahden maan kansalainen” sopii hyvin meille vantaalaisille. Olemme lähes kaikki sitä jollakin tavoin. Vantaalainen on siirtolainen: Helsingin pitäjä kansoitettiin aikanaan Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta sekä Hämeestä siirretyillä ihmisillä. 1960−70-luvuilla tänne muutettiin hieman vapaaehtoisemmin, tosin taloudellisen tarpeen saattelemana, eri puolilta Suomea. Tuolloinkin paljon Pohjanmaalta, mutta myös savon ja karjalan murteet alkoivat kaikua vantaalaislähiöissä.

Nyt kielien kirjo on jo huomattavasti monipuolisempi. Kaikkiaan Vantaalla puhutaan yli 120 eri kieltä ja kouluissa näistä opetetaan noin 30 kieltä äidinkielenä.

Viime vuoden lopulla voimistui yksi lähihistoriamme suurimmista muuttoliikkeistä, pako turvattomilta Lähi-idän alueilta. Koko Eurooppa ponnistelee ottaessaan vastaan nämä suojaa hakevat ihmiset, sen toisen maan kansalaiset. Tässä työssä tarvitsemme vahvaa arvopohjaa. Eurooppalaisina meille ovat tuttuja niin Ranskan vallankumouksen vapaus, veljeys ja tasa-arvo kuin suomalaiset perusarvot koti, uskonto, isänmaa.

Teemmekö työtä näiden arvojen pohjalta? Voisiko näistä muodostaa tämän päivän tarpeita kuvaavia arvopareja: vapaus valita koti, veljeys uskontojen välillä ja tasa-arvoinen isänmaa — tai asuinpaikka — kaikille.   

Vantaan yksi arvo on yhteisöllisyys. Kun kysyimme vantaalaisilta, mitä se käytännössä tarkoittaa heille, saimme vastaukseksi: yhteisöllisyys tarkoittaa osallisuuden ja aktiivisuuden edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Käytännön toimenpiteenä yhteisöllisyyden edistämiseksi kaivattiin muun muassa paikkoja ja tapahtumia, joissa on mahdollisuus tutustua muihin. Te, hyvät juhlavieraat, olette tuoneet tänne yhden tapahtuman, jossa vantaalaiset voivat tutustua heille ehkä vieraampaan yhteisöön, körtteihin.

Vantaan toinen arvo on kestävä kehitys. Taloudellisen kestävän kehityksen merkityksessä se on meille haasteellinen. Vantaa kasvaa nopeasti, muuttoliike on jälleen voimakas. Viime vuonna valmistunut Kehärata kuljettaa Vantaalle ihmisiä eri puolilta Suomea. Erityisesti tänne muuttaa nuoria lapsiperheitä, jotka tarvitsevat valmiit palvelut tullessaan.

Kolmas arvomme innovatiivisuus auttaa meitä selviämään tästäkin haasteesta. Vantaalaisille innovatiivisuus tarkoittaa kykyä tuottaa uusia hyödyllisiä muutoksia sekä suunnannäyttäjänä toimimista. Ylpeänä haluan mainita vantaalaisen koulun esimerkkinä lapsiperheitä palvelevasta innovatiivisuudesta. Olemme edelläkävijöitä uuden teknologian ja uusien oppimismenetelmien käytössä.

Herättäjäjuhlat on nyt tuotu alueelle, jossa liikettä ei välttämättä kovin hyvin tunneta. Olen vakuuttunut, että tunnettuus lisääntyy voimakkaasti tämän viikonlopun aikana. Vantaan kaupunki on kumppanina pyrkinyt tukemaan juhlan järjestelyjä. Toivon, että uudet liikennejärjestelymme tekivät tulonne sujuvaksi, että juhlapaikkanne täällä Myyrmäessä on toimiva ja voimme auttaa teitä löytämään pääasian, eli herättäjäjuhlien, lisäksi miellyttävää tekemistä vierailunne aikana.

Hyvät herättäjäjuhlien osallistujat ja juhlan järjestäjät. Teette itseänne tutuksi hauskasti ja koskettavasti. Koskettavaa mielestäni on juhlanne teemasta tehty musiikkivideo. Sen tarina on moniulotteinen; liikuttava, hieman rosoinen ja toivoa antava. Katukuvassa taas on kesän edetessä näkynyt yhä enemmän ”Sommaren är kört” ja ”Tuo körtti Vantaalle” -tekstejä. Puhutte hauskasti viisaita.

Tätä moniäänisyyttä ja sävyjen kirjoa olkoon yhteisöllinen juhlanne. Tervetuloa Vantaalle, tervetuloa meidän juhlaamme.

 

 


pdf liite

Lataa puhe pdf-muodossa