Keskustelua Siionin virsien uudistuksesta Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Keskustelua Siionin virsien uudistuksesta Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa

Kuva: Elina Laurila

Julkaistu 8.7.2016

 

Herättäjä-Yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Vantaalla perjantaina iltapäivällä. Kokoukseen osallistui 171 yhdistyksen jäsentä.

Kokouksen avauspuheenvuorossaan yhdistyksen puheenjohtaja, rehtori Jukka Hautala, nosti esiin ”laulavat vallankumoukset” 1500-luvun reformaatiosta alkaen liittäen ne käynnissä olevaan Siionin virsien uudistukseen.

-Siionin virret on liikkeen elävyyden kannalta hyvin keskeinen asia. Virsien uudistaminen — ja pelastaminen — uusille veisaajille on nähty välttämättömäksi, Hautala totesi.

Virsien uudistusehdotus on ollut toukokuusta alkaen ladattavissa Herättäjä-Yhdistyksen nettisivuilta. Palautetta virsistä voi antaa elokuun puoliväliin asti. Hautala toivoi aktiivista koeveisuuta muistuttaen, että muutos, erityisesti poisoppiminen, on aina vaikeaa.

-Kyseessä on herännäisyyden kannalta vahvasti missiologinen, lähetyksellinen ulottuvuus. Kyse ole vain herännäisyyden oman tulevaisuuden varmistamisesta, vaan evankeliumin, elävän ja elämän sanan, eteenpäin viemisestä.

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus käsittelee uutta kokoelmaehdotusta syys- ja lokakuun kokouksissaan. Mikäli ehdotus hyväksytään, kokoelman toimitustyö aloitetaan marraskuussa 2016. Kevättalvella 2017 uudistuksen käyttöönottoa tuetaan erilaisilla julkaisuilla ja materiaaleilla.

Herättäjä-Yhdistyksen viiri luovutettiin Vantaan seurakuntayhtymälle, Vantaan kaupungille, Tuomo Ruuttuselle, Marjatta Pulkkiselle ja Taina Manniselle.

Herättäjä-Yhdistyksen vuoden 2015 tilinpäätöksen alijäämäinen tulos oli -193 567 €. Keskeisimmin yhdistyksen vuosittaiseen tulokseen vaikuttavat herättäjäjuhlien taloudellinen tulos ja testamenttilahjoitukset. Vuoden 2015 herättäjäjuhlien tulos jäi odotettua pienemmäksi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2015 oli 5561.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle vaalien valmistelutoimikunta esitti kirjailija Minna Kettusta Lapinlahdelta, rehtori Tapani Rantalaa Turusta ja pastori Outi Äärelää Oulusta. Kokouksessa ehdotettiin hallituksessa jatkamaan lisäksi Mauno Nivalaa Lahdesta. Äänestyksen jälkeen hallitukseen valittiin Rantala, Kettunen ja Äärelä vaalien valmistelutoimikunnan esityksen mukaan.

Hallitus esitti myös joitakin muutoksia ja tarkennuksia yhdistyksen sääntöihin, mm. hallituksen koko vakiinnutettiin 9 jäseneen.

Vuosikokoukselle oli myös jätetty jäsenesitys uudistettujen Siionin virsien käyttöönottoon liittyen. Tästä syntyi vilkasta keskustelua ja vielä kokouksessa vaihtoehtoinen esitys uudistettujen Siionin virsien käyttöönoton järjestyksestä ja aikataulusta. Vuosikokous päätti hallituksen esityksen mukaan hylätä vuosikokoukselle tehdyt ehdotukset.

LISÄTIETOJA:

Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Hautala, puh. 050 344 2796
Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen, puh. 050 337 1535
www.h-y.fi