Liisa Kauppinen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Liisa Kauppinen

Lataa puhe pdf:nä tästä.

 

Hyvä herättäjäjuhlaväki.

Kun Jumala pyysi Moosesta puhumaan Israelin kansalle johdattaakseen heidät luvattuun maahan, Mooses vastusteli sanoen, ettei puhu oikein hyvin. Silloin Jumala sanoi, että veljesi Aaron puhuu hyvin, käytä häntä. Minä teen tässä samalla tavalla kuin Mooses aikoinaan eli käytän tulkkia. Tulkkini tulkkaa viittomakieltäni puheelle herättäjäjuhlien juhlakansalle.

Olen tehnyt elämäntyöni ihmisoikeuksien parissa, ja siksi haluan myöskin puheessani käsitellä ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Ihmisoikeudet pohjaavat hyvin vahvasti kristillisiin arvoihin, ja ne liittyvät hyvin vahvasti toisiinsa.

Olen aina tykännyt Raamatun luomiskertomuksesta Monet epäilevät sen paikkansapitävyyttä. Me emme oikeasti tiedä evoluutiosta mitään, vaikka sillä perustellaankin sitä, ettei luomiskertomus voi olla totta. Jumalan aika on kuitenkin erilainen kuin meidän ihmisten aika. Luomiskertomuksessa Jumala antoi kuitenkin ihmisille valtavan suuren tehtävän: ”Hallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea mikä elää ja liikkuu maan päällä”. Miten me ihmiset olemme tämän tehtävän hoitaneet? Emme kovinkaan hyvin.

Elinympäristömme kärsii, köyhtyy köyhtymistään, kriisit seuraavat toisiaan koko maailmassa. Sen takia YK on tehnyt ns. kestävän kehityksen ohjelman aina vuoteen 2030 asti. Kaikki valtioiden päämiehet ovat sitoutuneet toteuttamaan tätä kestävän kehityksen ohjelmaa. Miksi myös me tavalliset ihmiset emme sitoudu tähän ohjelmaan? Jos me huolehtisimme ympäristöstämme, se tarkoittaisi sitä, että voisimme turvata elämän täällä maapallolla tuleville sukupolville, lapsillemme, lastenlapsillemme, lastenlastenlapsillemme, ja silloin noudatamme Jumalan antamaa suurta tehtävää.

Tässä kestävän kehityksen ohjelmassa mainitaan myös ihmiset, kuten luomiskertomuksessakin. ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät”. Sen takia YK myös korostaa, että naisten täytyy saada yhdenvertaiset, tasapuoliset mahdollisuudet miesten kanssa, vain siten saamme tämän kestävän kehityksen ohjelman toteutumaan. Ilman naisia ohjelma ei tule koskaan toteutumaan.

Suomi ratifioi vähän aikaa sitten YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen. Sopimuksen mukaan vammaiset ihmiset kuuluvat osaksi iihmiskuntaa yhdenvertaisin oikeuksin, oikeuksin toimia yhdessä muiden kanssa. Me ajattelemme helposti toisistamme luokittelevalla tavalla, luokittelemme toisiamme arvokkaiksi ja vähemmän arvokkaiksi. Mutta jos me teemme näin, kuvamme Jumalasta on puutteellinen, koska me kaikki ihmiset yhdessä olemme Jumalan kuva.

Kuulun itse vanhaan körttisukuun. Herännäisyydessä on jotakin sellaista, joka on antanut minulle voimaa omassa elämässäni ja se on antanut voimaa myös muille. Ensinnäkin se sisältää viisautta ja rakkautta. Se rakkaus näkyy siinä, miten huolehdimme toinen toisistamme, miten kannamme toistemme kuormaa, miten hoidamme koko yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia asioita. Rakkaus on se kantava voima. Ihmiset tarvitsevat tällaisia voimavaroja, rakkautta ja viisautta. Ja Raamatun opetukset, Jeesuksen opetukset, ovat juuri sellaisia, joista löydetään sellaista viisautta, jota tässä maailmassa ei ole. Tämä Jeesuksen sanoma ja opetus rakkaudesta on se, mitä meidän täytyy edelleen viedä eteenpäin. Rakastakaamme toinen toisiamme.

 


pdf liite

Lataa puhe pdf:nä.