Simo Kantele
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Simo Kantele


Lataa puhe pdf-muodossa täältä.

 

Lähetystyö ja sen tukeminen on aina kuulunut herännäisyyteen. Nykyään se tapahtuu Herättäjä-Yhdistyksen oman työn lisäksi yhteystyössä etenkin Suomen Lähetysseuran, ja myös Suomen Pipliaseuran kanssa. Tänä vuonna Herättäjä-Yhdistyksellä on 11 nimikkolähettiä Angolassa, Namibiassa, Tansaniassa, Thaimaassa ja Virossa. Lisäksi lähetyskohteitamme on Kambodzhassa, Namibiassa, Senegalissa, Thaimaassa ja itäisessä Afrikassa.

Nimikkolähettimme Riikka Halme-Berneking toimii Yhtyneitten Raamattuseurojen raamatunkäännöskonsulttina. Angolan Pipliaseurassa on meneillään seitsemän raamatunkäännöstä paikallisille kielille. Nkumbin, songon, mbangalan ja nyanekan kielillä ei aiemmin ole Raamattua ollut. Umbundun, kikongon ja lucazin kielille ovat lähetystyöntekijät vuosikymmeniä sitten kääntäneet Raamatun, mutta tarve uusille ja tämän päivän ihmisille ymmärrettäville käännöksille on suuri, ja näille kielille ollaan tekemässä uudet käännökset.

Namibiassa työskentelevät nimikkolähettimme Päivi ja Sakari Löytty. Tällä työkaudella Päivi keskittyy diakonia- ja lähetystyön kehittämishankkeeseen Namibian evankelis-luterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan alueella ja Sakari tekee työtä musiikkityön kehittämishankkeessa.

Tansaniassa luokanopettaja Anna-Riitta Holmström ja pastori Oskari Holmström toimivat Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Morogoron hiippakunnassa ja tekevät työtä maasai-kansan parissa.

Toisella puolella Tansaniaa työskentelevät pastorit Katri ja Pekka Härkönen, Katri Tansanian evankelisluterilaisen kirkon palveluksessa Mwanzan raamattukoulun opettajana sekä Victoriajärven itäisen hiippakunnan seurakunta- ja naistyössä. Pekka Härkönen toimii Nyakaton luterilaisen koulutuskeskuksen rehtorina.

Thaimaassa nimikkolähettimme Pastorit Katariina Kiilunen ja Tero Massa työskentelevät Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon työyhteydessä etenkin Thaimaan syrjittyjen vähemmistökansojen keskuudessa.

Naapurimaassamme Virossa nuorisotyönohjaaja ja teologi Pia Ruotsala toimii Viron evankelis-luterilaisen kirkon perhetyön koordinaattorina ja Tallinnan perhekeskuksen johtajana. Fysioterapeutti Tero Ruotsala kehittää kristillistä musiikkityötä Virossa ja toimii kirkon diakoniakeskuksessa.

Kambodzhassa nimikkokohteemme on M'lup Russey -järjestö. Yhteisessä Suomen Lähetysseuran hankkeessa pyritään ehkäisemään lasten sijoittamista orpokoteihin, panostamaan orpokotien valvontaan ja auttamaan niitä parantamaan toimintaansa. M’lup Russey järjestää toimintakeskuksessaan myös tietokoneopetusta nuorille, ja yhdessä kirkon kanssa jakaa hyödyllisiä taitoja syrjäisillä alueilla ja vähävaraisille.

Namibiassa Heränneen kansan lähetysrahasto tukee yhdessä Järvenpään seurakunnan kanssa stipendiaatti Lusia Nghuutoola s Djuulumen opintoja Paulinumin pappisseminaarissa ja vahvistaa Paulinumin seminaarin itsekannattavuutta.

Senegalin nimikkokohteessamme voimautetaan syrjäytymisvaarassa olevia ihmisryhmiä ja tuetaan etenkin koulutyötä, Thaimaassa kehitetään kirkon omaa seurakuntatyötä sen eri muodoissa.

Suomen Pipliaseuran kanssa Herättäjä-Yhdistys tekee yhteistyötä hankkeessa Lukutaitoa naisille Afrikassa. Toiminta-alueena ovat Etiopia, Kenia, Malawi ja Tansania, joissa on yhteensä 45 miljoonaa lukutaidotonta ihmistä, heistä 2/3 naisia. Esimerkiksi Kenian turkana-kansa sai kymmenen vuotta sitten omakielisen Raamatun, mutta yhä vain kymmenesosa turkanoista osaa lukea. Työsarka on suuri, tavoitteena on opettaa 20 000 naista lukemaan omalla äidinkielellään. Reformaation merkkivuoden, Lutherin ja Agricolan hengessä voimme tukea näiden naisten lukutaidon oppimista ja pääsyä kiinni moderniin yhteiskuntaan, ja parempaan elämään.

Näiden kohteiden lisäksi saamme pyytää siunausta pitkään jatkuneelle työlle kansainväliselle diakonia- ja lähetystyölle Viron ja Inkerin kirkoissa.

Suomen sukukielissä komissa ja udmurtissa suomen sanan lähteä vastine merkitsee tulemista, saapumista. Me lähdemme, me loktamöj. Se mikä on yhdelle lähtemistä, on toiselle saapumista ja perille tuloa. Työ vieraassa maassa, vieraassa kulttuurissa ja vieraalla kielellä ei ole helppoa, mutta vieraudesta voi tulla tuttua ja vieraasta voi tulla oma. Komin kielessä suomen vieraasta tuli verös, aviomies. Näissä lähetysseuroissa meillä on etuoikeus olla ilolla lähtemässä ja lähettämässä, toivottamassa siunattua perille tuloa. Toivomassa sitä, että vieras tulee tutuksi ja löydämme yhteisen kielen ja sanat, joilla puhua.

Ja nyt, vanhan tavan mukaan, veisaamme lähetit matkaan.

 

Simo Kantele.


jpg liite

Lataa puhe pdf-muodossa.