Siioninvirsiuudistus, avauspuheenvuoro Simo Juntunen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Siioninvirsiuudistus, avauspuheenvuoro Simo Juntunen

 

 

Siioninvirsiuudistus, mediatilaisuuden avauspuheenvuoro 7.7.2017

Simo Juntunen, Siionin virsien uudistustoimikunnan puheenjohtaja

 

Simo Juntunen:

Mistä Siionin virsien uudistustarve on syntynyt, mihin uudistus vastaa?

Siionin virsien uudistaminen, jonka tuloksena on syntynyt Nilsiässä käyttöön otettu uudistettu laitos,  on ollut hyvin pitkä, yli 20 vuotta kestänyt prosessi. Sen voi katsoa alkaneen jo 1990 luvun alkupuolella, jolloin kysyttiin, löytyisikö uusia virsiä, voisiko Siionin virsiin löytyä enemmän aiheita esimerkiksi ensimmäisen uskonkappaleen piiristä. Virsiä löytyi ja niitä ehdotettiin tarjolle hyvin runsaasti.

Siionin virsien lisävihkohanke käynnistyi 1990 luvun puolivälissä. Hanke eteni eri vaiheiden jälkeen ja Siionin virsiin liitettiin lisävihko vuonna 2005. Se sisälsi kokonaan uusia virsiä, mutta myös sellaisia vanhan virsikirjan virsiä, joita ei aikaisemmin ollut mukana.  Lisävihkon taustaluvussa mainittiin, että tästä on syytä jatkaa myöhemmin kokonaisuudistuksella.  Varsinainen kokoelma, jonka perässä on lisävihko nähtiin väliaikaisena ratkaisuna.

Uudistamisprosessi jatkui 2005 vuoden jälkeen muutaman vuoden ajan lisävihkon virsien opettelulla ja käytöllä. Lisävihkon käyttöönoton jälkeen päätettiin toteuttaa Siionin virsien käyttötutkimus, jolla selvitetetitiin, mitä virsiä käytetään eniten ja onko kokoelmassa kuinka paljon virsiä, joita ei käytetä juuri lainkaan.  Reilun vuoden verran kerättiin tietoa ympäri Suomen mm Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosastoilta.

Käyttötutkimus antoi tuloksia, että Siionin virsissä oli kymmeniä virsiä, joita ei käytetä juuri ollenkaan.  Oliko käyttämättömien virsien sävelmä liian vaikea? Oliko teksti outo tai vaikeasti ymmärrettävä? Vai oliko niin, että samasta aihepiiristä oli kokoelmassa monta virttä ja osa jäi vähälle käytölle?  Samalla tutkimus antoi tietoa, mitä virsiä eniten veisataan missäkin päin maata.

Siionin virsien kokonaisuuudistukselle alkoi olla tarvetta. Lisävihkon virret tuli saada sijoitettua varsinaiseen kokoelmaan. Käyttämättömien virsien osalta oli mahdollista ratkaista lähdetäänkö niitä uudistamaan vai jätetäänkö virsiä kokoelmasta pois.  Siionin virsien laitos oli hyväksytty 1970 luvun alussa ja 50 vuoden raja edellisestä uudistuksesta lähestyi. Siinä ajassa kieli muuttuu.  Oli tullut myös 1980 luvulla uusi raamatunkäännös ja virsikirjauudistus.  Eli tarpeet olivat lisääntyneet pitkän ajan kuluessa.

Niinpä Herättäjä-Yhdistyksen musiikkitoimikunta teki vuonna 2008 ehdotuksen päätoimikunnalle eli hallitukselle kokonaisuudistuksen käynnistämisestä.  Perusteluissaan se käytti mm. vertauskuvaa talon peruskorjauksesta, jolloin suurempi remontti täytyy tehdä 40-50 vuoden välein, että talo pysyisi asuttavassa kunnossa. Todettiin myös, että uudistusta tehdään erityisesti tulevia veisaajia ajatellen.  Haluttiin, että virsiä käytetään ja seuraavat sukupolvet löytävät ne omakseen.

Varsinainen työ alkoi vuonna 2009, jolloin asetettiin tavotteet, järjestäydyttiin ja tehtiin työnjakoa. Kahdeksan vuoden työskentelyn tuloksena syntyi Siionin virsien uudistettu laitos. Se haluttiin olevan tämän herätysliikkeen omaleimainen virsikokoelma. Ja tämä tarpeeseen uudistus vastaa. Lopulllisen hyväksynnän sille antaa veisaava kansa lähivuosien aikana.