Lauri Lyly
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Lauri Lyly

Lataa puhe pdf-muodossa.

 

Hyvä juhlaväki,

tervetuloa Tampereelle, rakennustyömaalle. Kaupunkimme kasvaa ja kehittyy vauhdilla. Osoituksena tästä olettekin varmasti huomanneet taivaanrannassa kohoavat nosturit.

Herättäjäjuhlat järjestettiin Tampereella ensimmäisen kerran vuonna 1967.  Kalevaan oli tuolloin juuri valmistunut Kalevan kirkko, joka kohoaa edelleen valkeana mäen päällä. Kaleva rakennettiin sotien jälkeen pelloille ja tiilitehtaiden alueelle. Lapsuudessaan vasta rakennetussa Kalevassa asuneet ovat nyt 60–70-vuotiaita, sillä asuinalueen vanhimmat normaalit asuinrakennukset on rakennettu 1940-luvun puolessa välissä. Keskelle Kalevaa, jossa herättäjäjuhlien juhlapaikkakin nyt sijaitsee, on jätetty puistovyöhyke, joka koostuu Liisanpuistosta, Kiovanpuistosta ja Kalevan keskuspuistosta. Kaupunginosan viihtyisyys on saanut monet palaamaan takaisin Kalevaan muualla vietettyjen vuosien jälkeen. Tällä hetkellä Kalevassa asuu noin 10.000 asukasta.

Tämän juhla-alueen reunoilla rakennetaan parhaillaan ensimmäisen ratikkamme kulkukiskoja, joita on valmiina noin 1,3 kilometrin verran. Ratikka ei ole pelkästään joukkoliikennehanke. Se on koko kaupungin kehityshanke, joka mahdollistaa sujuvan liikkuvuuden halki kaupungin ikään katsomatta. Se yhdistää kaupunkimme korkeakoulukampukset ja luo arkeemme sujuvuutta.

Usein arjessa emme huomaa kaupunkikehityksen ja suunnittelun tuomia inhimillisiä mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Noustessamme bussiin, odottaessamme vuoroa kirjaston lainausjonossa ja saadessamme apua terveyskeskuksessa kohtaamme toinen toisemme.

Pienissä vuorovaikutuksen hetkissä on voimaa. Niissä meillä on valta antaa toinen toisellemme merkitys, tulla kohdatuksi, nähdyksi. Tavallinen tervehdys, kiitos tai katse voi olla päivän ainoa keskusteluhetki yksinäiselle, sosiaalista tukea vailla olevalle.

Erilaiset ihmiset, kukin omanlaisellaan taustallaan kohtaavat arjen palveluissa. Näissä yllättävissä tapaamisissa syntyy uusia ideoita ja ajatuksia. Rohkeudella ja yhdessä tekemällä voimme luoda edellytykset uusille innovaatioille, kestävälle elinvoimalle ja pärjäämiselle.

Sote- ja maakuntauudistus tuo muutoksia ja tulee vähentämään kuntien ja kuntalaisten suoria asiointikertoja, näitä arjen tärkeimpiä pieniä kohtaamisia.

On lähes kohtalonkysymys, millaiseksi kuntien rooli kuntalaisten arjessa muotoutuu uudistuksien jälkeen?

Arvoisat kuulijat,

yhdessä tekemisen otteella on rakennettu pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka huolehtii heikoimmistaan. Tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua, kasvaa ja kehittyä nojaavat toimivaan sosiaaliturvaan ja oikeudenmukaisuuteen.

Yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua ovat meidän menestymisemme valtti. Suomen itsenäisyyden historia on menestystarina. Köyhästä ja harvaan asutusta maasta kasvoi yksi maailman johtavista koulutusmaista.

Historiaamme kuuluu myös hyvin murheellisia vaiheita.

Sata vuotta sitten yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen tuntuivat kaukaisilta. Vuoden 1918 tapahtumat jättivät jälkensä perheisiin, sukuihin ja yhteiskuntaamme. Merkkejä käydyistä taisteluista on muistoina yhä näkyvissä kaupunkimme rakennuksien seinissä. Ne muistuttavat meitä ymmärtämisen tärkeydestä.

Eri lähtökohdista tuleville on oltava mahdollisuus tulla kuulluiksi, tulla kohdatuiksi. Ymmärtämällä kanssamme eri mieltäkin olevien lähtökohtia voimme oppia uutta itsestämme ja toisistamme. Se on inhimillisyyden kulmakiviä.

Meissä jokaisessa on merkityksen kaipuu. Me haluamme olla hyödyksi ja hyödyttää muita. Palkkatyö, harrastus tai vapaaehtoistyö tuo tunteen, että olemme tärkeitä.

Olemme osa yhteisöä. Tätä kiinnittymisen ja osallisuuden tärkeyttä ei voi korostaa tarpeeksi. Sen puuttumisella on surullisia seurauksia, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Nykytyöelämässä työn sisällöt ja tekemisen tavat ovat murroksessa. Uudessa ajassa osaaminen ja työpaikat syntyvät uusilla tavoilla. Osaamista on voitava hankkia ja myös kehittää. Koulutuksen tulee johtaa työhön ja toimeentuloon. Tavoitteenamme onkin taata yhdessä yritysten kanssa jokaiselle nuorelle ensimmäinen työpaikka.

Tampere on ollut jo vuosia Suomen vetovoimaisin kaupunki. Vahvuuksiamme ovat ennen kaikkea osaavat ihmiset, laadukkaat palvelut ja kehittyvä kaupunkiympäristö.

Yhteisön elinvoimasta ja kukoistuksesta huolehtiminen on meidän keskeinen roolimme.

Tehtävämme on etsiä yhdessä tamperelaisten kanssa hyviä eväitä elämään ja tarjota keinoja tasa-arvoisiin ja oikeudenmukaisiin mahdollisuuksiin.

Näistä emme saa tinkiä missään elämän vaiheessa, kenenkään kohdalla.

Meillä ei ole varaa jättää ketään kyydistä. Siitä me pidämme kiinni.

Samanlaisella sinnikkyydellä ja yhteisön voimalla on rakennettu myös herättäjäjuhlat. Toivotan teille kaikille antoisaa ja ikimuistoista juhlaa Tampereella sekä kauniita kesäpäiviä!

 


pdf liite

Lataa puhe pdf-muodossa.