Päivi Karikumpu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Päivi Karikumpu

Lataa puhe pdf-muodossa.

 

Arvoisat herättäjäjuhlavieraat

Nivala on vahvaa herännäisyyden aluetta. Herättäjäjuhlat järjestetään tällä jo kahdeksannen kerran. Nivalan kaupungin puolesta toivotan teidät juhlavieraat tervetulleeksi Nivalaan nauttimaan tästä hienosta juhlasta Kyösti Kallion koulun läheisyydessä.

Juhlien teema on ”Armossa avarassa”. Tämä tunnus kuvaa paitsi paikkakunnan ominaispiireen mukaisesti lakeutta, myös herännäisyyden avoimuutta ja kokemusta yhdessäolosta Nivalassa. Paikkakunnalla eri herätysliikkeiden vaikutus on voimakas ja ekumenia hyvin tuttua.

Kun juhlakansana saavutte tänne Nivalaan, havaitsette myös laajat lakeudet ja hyvin hoidetut peltomaisemat. Nivala tunnetaan vahvasta maataloudesta, ja olemme valtakunnan mittakaavassa merkittävä puhtaan ruoan tuotantoalue. Nivala on paikkakuntana valtakunnallisesti kolmanneksi suurin maidontuottaja.

Vahva toiminta ei rajoitu vain maatalouteen. Paikkakunnan yritystoiminta on hyvin vireää ja moni yrityksistämme harjoittaa kansainvälistä toimintaa. Paikkakunnan vireälle kehittymiselle on antanut pohjan toimijoiden välinen hyvä yhteistyö ja osaava työvoima. Arvomaailmassamme korostuu vahva maaseutu. Paikkakunnan selkeä vahvuus on nuori väestörakenne ja vahva yrittäjyyshenki. Työttömyys on myös alhainen.

Kaupunkikonsernina haluamme rakentaa puitteita hyvälle yritystoiminnalle sekä asukkaidemme arjelle. Olemme panostaneet viime vuosina normaalin toiminnan ohella entistä enemmän viihtyvyystekijöihin, kuten liikuntapaikkoihin ja erilaisiin tapahtumiin. Nivalan tyyppisenä paikkakuntana pystymme tarjoamaan mm. koulutusta, työtä ja sujuvaa arkea perheille ja asukkaille. Moni arkeen tarvittava asia on Nivalassa ja ylipäätänsä alueellamme maantieteellisesti hyvin kompaktissa paketissa ja turvallisessa ympäristössä.

Nivalalaisen väestön luonteelle antaa pohjan monen kulttuurin yhdistyminen. 1900-luvun alussa Nivalaan tuli paljon eteläpohjalaisia asukkaita. Eteläpohjalaisten muuton taustalla oli uusien elinmahdollisuuksien etsiminen. Jokilaaksojen voidaankin sanoa olleen monelle muuttajalle Amerikan vaihtoehto. Herännäisyys oli Kalajokilaakson ja Etelä-Pohjanmaan asukkaille yhteinen piirre ja muuttajien maausko vahva.

Myöhemmin sodat toivat Karjalasta siirtolaisväestön. Siirtolaisuuden myötä paikkakunnalle tuli vahvaa ortodoksisuutta. Murre, tavat, ruokakulttuuri olivat erilaiset. Luonnollista oli, että siirtoväen sopeutuminen uusiin ja outoihin oloihin ei Kalajokivarressakaan sujunut vaikeuksitta. Kuitenkin sopeutumisessa uusiin oloihin auttoi vahvasti se, että voimat suunnattiin kotien rakentamiseen ja peltojen raivaamiseen.

Ortodoksisuus näkyy edelleen vahvasti paikkakunnalla ja evankelis-luterilaisen sekä ortodoksisen seurakunnan välinen yhteistyö on myötämielistä ja ekumenia vahvaa. Nivalassa sijaitseekin kaksi kirkkoa, evankelis-luterilainen kirkko taajamassa ja Savon tien varressa Karvoskylässä ortodoksinen Pyhän Kristuksen kirkastumisen kirkko.

Hyvät kuulijat, Nivalasta on vaikutettu vahvasti Suomen tulevaisuuteen.

Nivalalaislähtöisen opetusministeri Kerttu Saalastin vaikutus Oulun Yliopiston syntymiseen ja sitä kautta toteutettavaan tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaan (tki-toiminta) koko Pohjois-Suomessa ja valtakunnassa laajemminkin on merkittävä. Nivalassa tulevaisuuteen suuntautuvasta teollisuusyhteiskunnasta osoituksena on mm. Suomen suurin teollisuuskylä. Nivalassa, teollisuuskylän alueella, Kerttu Saalasti Instituutin toimesta tehdään vahvaa tki-toimintaa.

Erityisen suurta valtakunnallista merkitystä on presidentti Kyösti Kallion noin 100 vuotta sitten lausumilla sanoilla sovinnollisesta asioiden hoitamisesta yhteiskunnan eri osapuolten kesken. Jokaisella kansalaisella on siten tärkeä merkitys yhteiskunnan ja tulevaisuuden rakentamisessa. Jokaisella tulee olla tunne siitä, että juuri hän on tärkeä osa tätä yhteiskuntaa. Näin on pystytty edellisten sukupolvien aikana ja jatkossakin turvaamaan yhteiskunnallinen rauha ja sujuva yhteiselo.

Hyvä juhlayleisö, tämän juhlan teema ”Armossa avarassa” kuvaa kokemusta avoimuudesta ja yhdessäolosta tässä juhlassa. Jokaisella on tärkeä merkitys yhteiskunnassa. Herättäjäjuhlat yhdistävät paikkakuntalaisia ja koko alueen väestöä.

Juhlaorganisaatio on tehnyt jo usean vuoden ajan laajasti talkootyötä juhlien onnistumisen takaamiseksi.

Näillä sanoin Nivalan kaupungin puolesta toivotan teidät, arvoisa juhlakansa, tervetulleeksi Nivalaan herättäjäjuhlille ja kiitän kaikkia tämän juhlan järjestelyihin osallistuneita.

 

Päivi Karikumpu.

 


pdf liite

Lataa puhe pdf-muodossa.