Kalle Hiltunen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kalle Hiltunen

Puhe pdf-muodossa.

Perjantai 2.7.2021
aattoseurat klo 18.00
Kalle Hiltunen

”Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon.” (Joh. 12:24)

Hyvä herättäjäjuhlille kokoontunut väki eri puolilla Suomea ja maailmaa. Äsken sanomani sanat Vapahtaja lausuu Johanneksen evankeliumin 12. luvussa ja nykyinen kirkkoraamattumme sijoittaa nämä sanat otsikon ”Jeesus puhuu kuolemastaan” alle. Kristityt kautta aikain ovat kuitenkin ymmärtäneet, että näissä sanoissa puhutaan myös paljon muusta. Vapahtajan kuoleman lisäksi nuo sanat viittaavat jokaisen ihmisen kuolemaan. Siitä tietoisena hautakiviin on usein ristin juurelle kuvattu kasvamaan vehnää. Nuo sanat kertovat myös kristillisen uskon luonteeseen armon uskontona. Armon uskossa suuria sankareita eivät olekaan elämänsä tunnossa olevat, vahvat ja täynnä mahdollisuuksia olevat, vaan heikot, syntiset, kuolleet. Nuo sanat viittaavat myös ihmisen elämän pettymyksiin ja luopumisiin, siihen kuolemaan, mitä tehdään, kun haaveet kaatuvat, unelmia ei enää voikaan toteuttaa. Nuo sanat taitavat viitata myös herättäjäjuhliin ja herättäjäjuhlien valmisteluun.

”Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon.”

Kauhavan herättäjäjuhlia on valmisteltu vehnänjyvän putoamista odotelleen ja sitä peläten. Koronapandemia, joka on vaikuttanut tällä pallolla kaikkeen ja kaikkiin, oli heti maaliskuusta 2020 asti olennainen osa Kauhavan herättäjäjuhlien valmistelua. Juhlat piti pitää viime vuonna, mutta ne siirrettiin tähän vuoteen. Toivoa juhlien normaalista toteuttamisesta on vuoden aikana pidetty yllä. Mutta monessa yhteydessä on podettu toivon hiipumista, pienen kuoleman hiipimistä Kauhavan herättäjäjuhlavalmistelujen ylle.

Voitte uskoa, hyvät ystävät, että Kauhavan herättäjäjuhlien eteen ovat lukuisat vapaaehtoiset tehneet paljon työtä. Kun juhlakenttää ei ole rakennettu normaaliin mittansa, kun ravintolaa ei ole pystytetty, kun normaalit herättäjäjuhlien toimistot eivät ole toiminnassa, voi näyttää monelle herättäjäjuhlien kävijälle siltä, että työtä ei ole tarvinnut tehdä. Mutta asia on aivan toisin. Kaikki nämä on valmisteltu ja suunniteltu, jopa kahteen kertaan, ensin normaalilla tavalla tehtäväksi, sitten erilaiset koronaturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Kun lopulta keväällä osoittautui, että herättäjäjuhlia ei voida normaalina kokoontumisena pitää, niin voitte uskoa, että meissä juhlien valmistelijoissa oli paljon pettyneitä. Vaikka samalla täytyi alkaa valmistelemaan näitä virtuaalisia Kauhavan herättäjäjuhlia, niin jotakin kuoli pois. Aivan kuin hyvin treenattu ja huippukuntonsa saavuttanut hevonen laitettaisiin juuri ennen tärkeää kilpailua teuraaksi.

”Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon.”

Kristinusko on armon uskonto. Kuin teroittaakseen armon erikoisuutta ja hienoutta Herra Jumala on suuressa viisaudessaan tämän uskon peruskirjoissa painottanut, että tämän uskon korkeimmilla paikoilla ovat juurikin ne, joille ei ole siunaantunut tämän maailman menestystä. Arvostettuja kristinuskon sankareita ovat sairaat, hengessä köyhät, syntiset ja publikaanit, kaikki sellaiset, jotka tämän elämän menestyksen silmissä ovat mitättömiä, kohti kuolemaa painuvia. Yhteiskunta ja kirkkokin nostaa jalustalle he, jotka ovat menestyneet, päässeet pitkälle, ovat korkeissa viroissa, elämänsä tunnossa — sellaisia me ihmiset olemme — mutta Kristuksen silmissä kaikista kirkkaimpia silmäteriä ovat aina epäonnistuneet, alas painetut, häväistyt ja hyljeksityt, jotka ovat tämän elämän silmissä jo kaikkensa menettäneet. Itsekin hän ristin tiellä oli sellainen.

Tässä on jotakin valtavan jaloa, hienoa ja tasa-arvoista. Jos menestyneet ja voimiensa tunnossa olevat olisivat suurimpia uskon esikuvia, ei Kristus olisi armon Herra, eikä tämä olisi armon uskoa, emmekä me kaikki olisi samalla viivalla.

”Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon.”

Odotukset monien Kauhavan herättäjäjuhlia vuosia haaveilleiden ja työtä niiden eteen tehneiden keskuudessa ovat olleet suuria. Myös pettymykset ovat olleet suuria. Jotakin suurta siunausta on kuitenkin siinä, että armon Herra viisaudessaan antaa suurimmat hedelmät aina tappion ja kuoleman kautta. Niin monessa kohdassa Herra on hyväksi katsonut, että se mikä tässä ajassa näyttäytyy tappiona ja kuolemana, kantaakin salatulla tavalla runsasta hedelmää. Se, mikä nyt näyttää hukkaan heitetyltä työltä, voikin olla jotakin ikuista hedelmää tuottavaa. Se, mikä on tässä ajassa arvotonta ja kuollutta, voikin olla se vehnänjyvä, joka tuottaa suuren sadon. Armon ruhtinas, syntisten ystävä ottaa kuin kanaemo siipiensä suojaan kaiken epäonnistuneen, kuolleen, tämän elämän silmissä mitättömän ja salatulla tavalla siellä suojassa kasvattaa satoaan. Noiden siipien suojassa saamme kaikkien pettymystemme, heikkouksiemme, epäonnistumistemme, kuolemamme kanssa olla tänäkin vuonna herättäjäjuhlilla armollisen Jumalan hoidettavana.

Vastauksena Siionin virsi 43.


pdf liite

Puhe pdf-muodossa.