Kristiina Elenius
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kristiina Elenius

Puhe pdf-muodossa.

Lauantai 3.7.2021
lähetysseurat klo 15.30
Kristiina Elenius

 

Hyvät ystävät

Kun herättäjäjuhlapuhujaksi kutsutaan ekonomi, otetaan aina sellainen riski, että puheenaiheeksi nousee raha. Näin on nyt käynyt tässäkin tapauksessa.

Herättäjä-Yhdistys tekee kansainvälistä työtä yhteistyössä Suomen Lähetysseuran, Suomen Pipliaseuran sekä Viron ja Venäjän kirkkojen kanssa. Pelkästään Lähetysseuran kanssa Herättäjä-Yhdistyksellä on palvelusopimus, jonka arvo on keskimäärin 60 000 euroa vuodessa, pari vuotta sitten jopa 90 000 euroa. Onko se paljon vai vähän rahaa?

Pohditaan ensin hieman sitä, miten nämä varat kerätään. Kerron esimerkin. Meillä Helsingissä, Helsingin Seuratuvalla, on jo vuosikymmenten ajan kokoontunut joka toinen viikko lähetyspiiri. Se on osa pitkää jatkumoa, sillä heränneet naiset järjestivät jo 1800-luvun Helsingissä ompeluseuroja, joissa veisattiin ja luettiin. Käsityöt myytiin ja tulot käytettiin köyhien auttamiseksi. Ompeluseura muuttui lähetysompeluseuraksi viimeistään silloin, kun Herättäjä-Yhdistys vuonna 1916 alkoi kannatella lähetyssaarnaaja Heikki Saarta heränneen kansan omana lähettinä.

Tänä päivänä Seuratuvan lähetyspiirissä kokoontuu parisenkymmentä uskollista vastuunkantajaa. He ovat ikäihmisiä, joista moni on käynyt lähetyspiirissä koko elämänsä ajan. Joku saattoi itsekin haaveilla lähetystyöhön lähtemisestä, vaikka elämän realiteetit sitten kutsuivatkin toisenlaisiin tehtäviin.

Seuratuvan lähetyspiirissä kerätään kolehti, johon jokainen laittaa keskimäärin viisi euroa. Jos meidän pitäisi koota aiemmin mainittu 60 000 euroa viiden euron seteleistä, niin seteli pitäisi sujauttaa kolehtihaaviin vuoden aikana 18 000 kertaa. Se kuulostaa oikeastaan mahdottomalta ja siksi ajattelen, että Herättäjä-Yhdistyksen panos kansainväliseen työhön on hirvittävän suuri ja arvokas.

Onneksi Herättäjä-Yhdistyksen lähetysrahasto karttuu myös kirkossa ja seuroissa kerättävin kolehdein, lahjoituksin, myyjäistuotoin, lähetyslounastuotoin ja testamenttilahjoituksin, ja kaiken varainhankinnan takana on vapaaehtoisten tekemä talkootyö.

Herännyt kansa on siis jo yli sadan vuoden ajan kannatellut omia lähettejä. Suomen Lähetysseuran työssä heränneet ovat olleet mukana alusta alkaen.

Kun Herättäjä-Yhdistys sääntöjensä mukaan toimii Raamatun, kirkon tunnustuksen ja kirkkojärjestyksen mukaan, tarkoittaa se lähetystyön osaltakin sitä, että työ rakentuu linjassa kirkon lähetystyön kanssa. Kirkon lähetyksen peruslinjaus on nimeltään Yhteinen Todistus ja se määrittelee lähetyksen ilmenevän ja toteutuvan julistuksena, palveluna ja yhteytenä. Tätä kolminaisuutta kutsutaan kokonaisvaltaiseksi lähetystyöksi. 

Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälinen työ korostaa lähetyksen kokonaisvaltaisuutta. Käytännössä kyse on siitä, että haluamme tehdä kansainvälisitä työtä sanoin ja teoin. Osallistumme Suomen Lähetysseuran työhön sen kaikissa muodoissa, olipa sitten kyse kirkollisesta työstä, kehitysyhteistyöstä tai rauhan ja sovinnon työstä.

Lähetystyön tehtävä on kertoa Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta. Sillä toki tavoitellaan kirkon ulkopuolella olevia ihmisiä, mutta kun pelkästään luterilaisiakin kirkkoja on jo kauan ollut kaikilla mantereilla, työn pääpaino on pikemminkin olemassa olevien seurakuntien tukemisessa. Herättäjä-Yhdistyksenkin euromääräisesti suurin panos menee nimenomaan paikallisten kirkkojen työn vahvistamiseen Afrikan ja Aasian maissa.

Kokonaisvaltainen lähetystyö on myös lähimmäisenrakkauden tekoja niille ihmisille, joiden hätä on suurin. Se on sitä samaa työtä, jota suomalaiset aivan lähetystyön alusta alkaen tekivät esimerkiksi Ambomaalla, kuten kouluttamista tai sairaanhoitoa, jo kauan ennen kuin kehitysyhteistyön käsitettä oli vielä keksittykään. Silti edelleen kysytään, onko kehitysyhteistyö oikeaa lähetystyötä.

Jos kuitenkin haluamme tehdä lähetystyötä sanoin ja teoin, en voi olla ajattelematta, että olisi järjetöntä olla hyödyntämättä ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroja, jotka voimme käyttää lähimmäisenrakkauden tekoihin. Näiden tekojen kautta välittyvät kristilliset arvomme ja evankeliumin sanat.

Hyvä ystävät

Helsingin Seuratuvan lähetyspiiri tukee Suomen Lähetysseuran kautta etiopialaista kuurojen koulua ja kummilapsen kouluttautumista Thaimaassa. Lähetyspiiri on kuitenkin toimintamuoto, joka edellyttää sellaista sitoutumista, jota nykyajan kiireinen ihminen vierastaa. Siksi tarvitsemme lähetyspiirien rinnalle myös uudenlaisia toimintamuotoja.

Lähetyspiirit jatkavat arvokasta työtään lukuisilla eri paikkakunnilla, ja sen lisäksi käynnistyy kaikenlaista uutta, joka on lähtenyt liikkeelle heränneen kansan omista aloitteista: Herättäjä-Yhdistys kehittää globaalikasvatusta, se houkuttelee lähetystyölle kuukausilahjoittajia, osallistuu Maailma kylässä -festivaaleille, kompensoi matkustamisen ilmastopäästöjä, kääntää Siionin virsiä englanniksi, järjestää opiskelijoille talkoomatkoja Sortavalaan.

Herättäjä-Yhdistyksen nuorten tapahtumien teemoina viime vuosina ovat olleet ilmastonmuutos, rauha ja monikulttuurisuus. Nämä ovat omaa tulevaisuuttaan globaalissa maailmassa pohtivien nuorten itse esiin nostamia kysymyksiä, jotka koskettavat kaikkia maailman ihmisiä. Lähetystyö ei voi olla uskottavaa, jos levitämme ilosanomaa ja autamme puutteenalaisia, mutta samalla itse jatkamme kerskakulusta, ihmisoikeuksien polkemista ja luonnon tuhoamista. Siksi Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälisen työn ohjelma nostaa esille paitsi kokonaisvaltaisen lähetystyön, myös globaalin oikeudenmukaisuuden sekä sosiaalisen ja ilmastovastuun. Näistä lähtökohdista uusi herännyt sukupolvi on jo valmiina lähtemään kaikkeen maailmaan.

Vastausvirtenä Siionin virsi 166

Kristiina Elenius.


pdf liite

Puhe pdf-muodossa.