Matti Ketonen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Matti Ketonen

Puhe pdf-muodossa

perjantai 1.7.2022
aattoseurat klo 18.00
Matti Ketonen

 

Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia, opettaa ja muistuttaa meitä ensimmäinen käsky.

Johannes Kastaja sanoi: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Se, jonka päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä Hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan Poika.” 

Jeesuksen aloittaessa julkisen toimintansa hän sanoi: ”Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.”

Isä meidän -rukouksessa sanomme: ”Tapahtukoon Sinun tahtosi, niin maan päällä kuin taivaissa.”

Sanoma on tämä. On Jumala. On Jumalan valtakunta. On Jumalan tahto. Jumalan tahdon tulisi tapahtua niin maan päällä kuin taivaissa, siis kaikkialla.

”Eloa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.”

Paavali kirjoittaa. Onhan sanottu: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty?”

Rationaalinen tieto Raamatun sisällöstä kertoo sivistyksestä. Sanoman sisäistäminen on kuitenkin Jumalan lahja. Kiteyttäen sanomme, että teologian ytimessä on Kristus, ja että Kristus on yhtä kuin armo. Voimme sanoa myös Paavalin lailla, että Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Päättelen, että lain vastakohta ei ole laittomuus, vaan armo. Kristus täytti lain, ja se riittää. Jeesus sanoo: ”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne.”

Ihmisen ja Jumalan välillä alkoi sovituksen myötä uuden liiton aika. Armosta käsin ymmärrämme senkin, ettei laista kuitenkaan katoa pieninkään piirto, niin kuin Jeesus itse sanoi. Ihminen on vain kutsuttu pelastukseen yksin armosta, yksin Kristuksen tähden.  ”Vapauteen Kristus meidät vapautti,” kirjoittaa vuorostaan Paavali.

Johanneksen evankeliumissa kerrotaan fariseusten kuultavaksi kutsutusta miehestä, joka oli ollut sokea. ”Onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen.” Fariseukset kyselivät: ”Mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi?” Miehen vastaus päättyi ihmettelyyn. ”Merkillistä, että te ette tiedä, mistä hän on — ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni.”

Sykarin kaivolla käytiin vuorostaan jännittävä keskustelu, jossa samarialainen nainen ja Jeesus kohtasivat toisensa. Dialogi alkoi, kun Jeesus pyysi naiselta janoonsa vettä ja eteni puheeseen elävästä vedestä, jota juotuaan ihminen ei enää koskaan ole janoissaan. ”Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.” Keskustelu eteni naisen pyyntöön saada tuota vettä, ja lopultakin sanoitukseen profeetoista ja Messiaan tulosta, joka naisen mukaan ilmoittaa heille kaiken. Jeesus sanoi: ”Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi.”

Jerikossa asui Sakkeus-niminen hyvin rikas mies, joka halusi nähdä sinne matkaa tekevän Jeesuksen. Varreltaan vähäisenä hän oli kiivennyt metsäviikunapuuhun. Tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi: ”Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi.”

 

Hyvä juhlaväki

Löytämistä varten Kristus on tullut. Elävää vettä on yhä saatavissa siellä, missä Kristus on puheiden keskiössä. Sitä vettä, joka poistaa pysyvästi janon. Kyse on samasta asiasta, mistä vertaus peltoon kätketystä aarteesta ja sen löytämisestä kertoo. Aarteen löytäjä myi kaiken omaisuutensa saadakseen omakseen tuon pellon. Elävä vesi ja peltoon kätketty aarre ovat kielikuvia Kristuksen kohtaamisesta, jossa ihminen sisimmässään tajuaa tulleensa löydetyksi ja samalla löytäneensä kaiken elämässä tarvittavan.

”Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys”, sanoo Jeesus. Minä olen tullut, että te löytäisitte elämänne tarkoituksen ja tien, jota kulkea kanssani rukouksen viitoittamana, ja että te parannetuiksi tulisitte.

Hyvä kuulija

Katso taakse päin ja kiitä. Katso eteenpäin ja luota. Katso ylöspäin ja usko.

Ylösnoussut Kristus on mennyt valmistamaan meille sijaa Isän kodissa ja tulee lupauksensa mukaan takaisin ottaakseen meidät tykönsä, että mekin olisimme siellä, missä hän on.

Voisiko rukouksemme näillä herättäjäjuhlilla olla, että Jumalan Pyhän Hengen tuuli saisi puhaltaa sydämiimme puhdistaen, rohkaisten, vahvistaen, rakkautta synnyttäen, uutta luoden, kanssamme kulkien ja olla elämämme eteenpäin vievä virtaava voima. 

 

 

Matti Ketonen.

 


pdf liite

Puhe pdf-muodossa