Mitkä herättäjäjuhlat 2011
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Mitkä herättäjäjuhlat 2011

Herättäjäjuhlat ovat herännäisyyden suurin vuosittainen tapahtuma, jonne kaikki ovat tervetulleita. Uskon määrää tai sitoutumista liikkeeseen ei kysellä. Perinteisten kirkollisten kesäjuhlien joukossa herättäjäjuhlat ovat toiseksi suurimmat.

 

Herättäjäjuhlat järjestää Herättäjä-Yhdistys yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymän kanssa. Juhlat rakennetaan talkoovoimin. Talkoolaisia tarvitaan pitkin vuotta yhteensä 1 500, juhlien aikaan noin tuhat. Oulun herättäjäjuhlien valmistelut on aloitettu vuonna 2009.

 

Vuoden 2011 herättäjäjuhlat ovat järjestyksessään 117. ja neljännet Oulussa järjestettävät juhlat. Aikaisemmat herättäjäjuhlat pidettiin vuosina 1983, 1960 ja 1928.


Seuroja, veisuita ja oheisohjelmaa

Seurat ovat perinteisesti juhlien tärkeintä antia. Keskeisin ohjelma järjestetään taivasalla juhlakentällä. Iltaan painottuva oheisohjelma muodostuu useimmiten konserteista, näytelmistä, runoilloista ja eri ammattiryhmien kokoontumisista. Nuorille ja lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa.

 

Herättäjäjuhlien teologikokous on suurimpia vuosittain järjestettäviä luterilaisten teologien kokoontumisia.


Herännäisyyden suurin tapahtuma

Herännäisyys eli körttiläisyys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisäinen herätysliike. Herännäisyydessä korostetaan Jumalan suuruutta ja ihmisen pienuutta. Toiselta ihmiseltä ei kysellä hänen parannuksestaan tai uskonratkaisustaan. Herännäisyydessä korostuvat kristillinen elämä ja keskusteleva ilmapiiri.

 

Siionin virret ovat vahva osa herännäisyyttä. Rukouksen muotoon kirjoitettuja virsiä keräännytään veisaamaan seuroihin. Seuroissa vuorottelevat veisuu ja lyhyet puheet.

 

Herännäisyyden toiminnasta vastaa Herättäjä-Yhdistys, jonka toimipiste sijaitsee Lapualla. Lue lisää herännäisyydestä Herättäjä-Yhdistyksen verkkosivuilta.