Talkoot ja talkooseurat 7.7.2011
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Talkoot ja talkooseurat 7.7.2011

Tässä kansiossa on kuvia herättäjäjuhlien talkoista ja talkooseuroista.

Kuvaajan nimi on mainittava kuvan julkaisemisen yhteydessä. Kuvia saa käyttää vain Oulun herättäjäjuhlia koskevassa tiedottamisessa. Kuvia ei saa käyttää markkinoinnissa eikä mainonnassa ilman kuvissa esiintyvien henkilöiden lupaa.