PÅ SVENSKA
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

PÅ SVENSKA

Foto: Hanna Helander


Ge vind i seglen

Ge vind i seglen,
bär mig
över havet till mitt land.
Jesus, sitt du själv vid rodret.
Herre, vakna,
så att vi inte drunknar.

Siionin virsi 245:3 (fritt översatt till svenska)

 

Välkommen till soliga och blåsiga Vasa! Vasa är enligt en gammal slogan Finlands soligaste stad. Med några års erfarenhet av Vasa är jag ganska säker på att staden också är en av Finlands blåsigaste städer. Här blåser nämligen ofta den friska havsbrisen, och den känner man av när man rör sig utomhus och ibland till och med inomhus.

Det finns något oförklarligt med havsbrisen. Ibland kan det vara en mild, mjuk och varm bris. Ibland går brisen genom märg och ben får dig nästan att flyga. Havsbrisen för med sig meddelanden från främmande länder och kontinenter, och med hjälp av den seglade fartyg en gång på världens hav och kom tillbaka till sin hemmahamn. Havet ger en känsla av både avgång och ankomst på samma gång.

Havet har alltid varit viktigt för Vasa och Vasabor. Från havet har man fått havets gåva – fisken. I Vasa kan du fortfarande se många småbåtsplatser och båthamnar, som vittnar om att många Vasabor ännu idag styr sin båt ut till havet eller Vasa skärgård en vacker sommardag. I närheten av Vasa kan du också se Kvarkens skönhet.

På havet kan vinden också tillta och bli till storm, och grynnor dolda under ytan kan utgöra en fara för båtar som seglar där. Stormar kan vara skrämmande. Människans liv är ofta också en växling mellan storm och stiltje. Men när det är spegelblankt behöver vi ändå en särskild blåsning på våra segel. Ibland behöver vi också bärhjälp.

Markusevangeliet berättar om hur lärjungarna var rädda på sjön när stormen röt och vågorna slog högt. Jesus sov, men lärjungarna väckte honom. Lärjungarna ropade i sin nöd: ”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?” (Mark. 4: 38.) Jesus förundrade sig varför lärjungarna var så rädda. Jesus stillade stormen och vågorna. Som styrman i livets båt stillar Jesus också människolivets stormar. Han ger också den nödvändiga vinden till livets segel, och när vi faller lyfter han upp oss och bär oss över grynnan.

Alma Tuiskula
generalsekreterare

 

Program på svenska

Det finns också tvåspråkig program. Lue lisää

Välkommen till Vasa!

staden som är Nordens energihuvudstad och som strävar efter att vara hemstad för världens lyckligaste invånare. Vasa har utmärkta transportförbindelser och det är lätt att komma hit från nära och fjärran. Lue lisää

Kom på talko till Vasa!

Du behövs, kom med och bygg festen tillsammans!

  Lue lisää

Vad betyder herännäisyys och herättäjäjuhlat?

Herännäisyys eller körttiläisyys, som på svenska ibland kallas ”de väckta”, är en väckelserörelse inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Herännäisyys är ett sätt att tänka och utöva en tro vars underton är mänsklighet, ärlighet och nåd. Lue lisää

Stormöte i Vasa kasernområdes historiska miljö

Herättäjäjuhlat i Vasa hålls på det kulturhistoriskt värdefulla träkasernområdet och i Kaserntorgsparken. Lue lisää

Förutom verksamhet erbjuder församlingarna även stöd och ger hopp

Av invånarna i världens lyckligaste stad Vasa hör 67 procent till den evangelisk-lutherska kyrkan. Lue lisää